Schadegarant

Autogroep Snijders is partner van schadegarant.


Wie is Schadegarant?

Stichting Schadegarant is in 1992 opgericht en werkt zonder winstoogmerk. Bij Schadegarant zijn alle partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Het gaat om autoverzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven, assurantieadviseurs en gevolmachtigde agenten.

Schadegarant heeft drie belangrijke doelen waar verzekerden van de Schadegarantverzekeraars baat bij hebben;


Klanttevredenheid

Een autoschade die snel en vakkundig wordt hersteld, bevestigt dat u een goede verzekering heeft. Zeker als u weinig regelwerk hebt en u mobiel blijft tijdens het schadeherstel.


Verlaging schadelast
In Nederland worden jaarlijks meer dan één miljoen verzekerde autoschades gerepareerd. De schadelast ervan bedraagt meer dan één miljard euro. Die schadelast bepaalt voor een belangrijk deel de premie voor uw verzekering. Het is dus heel belangrijk dat de schadelast zo laag mogelijk blijft. Doordat Schadegarant de volumes bundelt en afspraken maakt met auto(schadeherstel)bedrijven kan zij gunstig inkopen. Daar profiteert u ook weer van.


Procesefficiency
Bij de afwikkeling van een autoschade zijn veel partijen betrokken. Zij moeten met elkaar communiceren, gegevens uitwisselen en afspraken maken. Ook hiermee zijn kosten gemoeid. Schadegarant heeft een geheel eigen afwikkelingssysteem: eXchange. Daarmee kan elke autoschade razendsnel en zonder extra kosten gemeld, geanalyseerd en verzonden worden naar alle betrokkenen. Ook hiervan profiteert u als verzekerde. U hoeft bijvoorbeeld het schadebedrag zelf niet voor te schieten en daarna te claimen bij de verzekeraar. Het schadebedrag wordt rechtstreeks uitgekeerd aan het autoschadeherstelbedrijf. U hoeft alleen een eventueel eigen risico en/of BTW af te rekenen

Meer informatie? Neem direct contact op of bel 0546 - 861554 voor advies